19 lutego, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System wspomagania diagnozy lekarskiej przy zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A:

Stanowisko: Specjalista ds. badań w dziedzinie histopatologii

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zakresie:

– ocena i opis obrazów histopatologicznych w odniesieniu do trenowania i poprawności pracy AI,

– prowadzenie badan i prac rozwojowych dotyczących zakresu danych histopatologicznych mających wpływ na uczenie maszynowe w kontekście automatycznej diagnozy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 33 miesiące podzielone na 3 fazy realizacji projektu po 11 miesięcy w każdej fazie:

Faza I od 01.10.2021 do 31.08.2022
Faza II od 01.01.2023 do 30.11.2023
Faza III od 01.04.2024 do 28.02.2025

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 80, umowa zlecenie/kontrakt.

Wymagania dotyczące oferenta:

  1. Wykształcenie: lekarz medycyny.

  2. Minimum w trakcie Specjalizacja z histopatologii.

  3. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.

  4. Doświadczenie w realizacji badań (minimum 3 publikacje lub 3 projekty badawcze).

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 24.02.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. W ofercie należy potwierdzić spełnianie wymagań wskazanych w zamówieniu (wymagane CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie) oraz wskazać należy oczekiwane (oferowane przez oferenta) wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę pracy.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. Kolejne fazy będą realizowane o ile NCBR wyrazi zgodę na ich realizacje.

Tagi: