15 lutego, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy bezterminowych licencji z minimum roczną subskrypcją na bezpłatną aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji wydanej przez producenta następującego oprogramowania:

 1.  4 licencje na oprogramowanie Resharper lub równoważne, licencja elektroniczna, najnowsza wersja oprogramowania wydana przez producenta oprogramowania, wersja językowa PL lub EN, program w postaci dodatku instalowanego do Visual Studio 2017 Professional Produkt ma posiadać minimum funkcjonalności:
  – analiza jakości kodu w locie: C#, XAML, ASP.NET, ASP.NET MVC, HTML, CSS, TypeScript, XML
  – automatyczne eliminowanie błędów
  – inteligentne natychmiastowe przeszukiwanie całej solucji
  – wielu pomocników do edycji kodu zawierających rozszerzony IntelliSense, setki błyskawicznych transformacji kodu
  – automatyczne importowanie przestrzeni nazw, zmianę układu kodu i wyświetlanie dokumentacji
  – zautomatyzowane refaktoryzowanie całej solucji
  – zgodność ze standardami kodowania wg ustawień dla języków

   

 2. 4 licencje na oprogramowanie NCrunch lub równoważne, licencja elektroniczna, najnowsza wersja oprogramowania wydana przez producenta oprogramowania, wersja językowa PL lub EN, program w postaci dodatku instalowanego do Visual Studio 2017 Professional Produkt ma posiadać minimum funkcjonalności:
  – automatyczne uruchamianie testów – równolegle
  – analiza pokrycia kodu testami
  – metryki wykonywanych testów
  – wyświetlanie szczegółów wyjątków rzucanych przez testy
  – inteligentne śledzenie testów które powinny być uruchomione po zmianach w kodzie
  – łatwe debugowanie

   

 3.  4 licencje na oprogramowanie NHibernate Profiler lub równoważne, licencja elektroniczna, najnowsza wersja wydana przez producenta oprogramowania, wersja językowa PL lub EN.
   

Dostarczone oprogramowanie Profiler ma być wizualnym debuggerem działającym w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołowi programistycznemu uzyskanie cennego wglądu i perspektywy w korzystaniu z NHibernate.
Produkt musi posiadać minimum funkcjonalności:

 • wizualny wgląd w interakcję między bazą danych a kodem aplikacji
 • Analiza i wykrywanie typowych pułapek podczas korzystania z Nhibernate
 • Analiza jest dostarczana za pomocą doskonale zaprojektowanego kodu SQL i kodu źródłowego
 • Obsługa NHibernate 1.2.x, 2.x, 3.x i 4.x

 

Sposób i termin składania ofert

Ofertę zawierającą:

 1. dane Oferenta, nazwę (firmę), siedzibę, adres, NIP, REGON, dane do kontaktu,
 2. markę/model/ oferowanego mikroskopu wraz z opisem technicznym oferowanego urządzenia,
 3. cenę oferty zawierającą: jednostkową brutto oprogramowania – dla każdej licencji osobno, liczbę sztuk danego typu oprogramowania oraz łączna cenę brutto całego zamówienia. Cena powinna uwzględniać cenę oprogramowania brutto oraz ewentualny koszt dostawy oprogramowania do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, na terytorium Polski,
 4. termin dostawy licząc od dnia podpisania umowy,
 5. termin ważności oferty,

 
należy przesłać do 23.02.2018 r, do godziny 10.00, na adres e-mail: piotr.sitkowski@diag.pl.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Kryterium wyboru oferty: Cena 100% łączna całej oferty.

W przypadku uzyskania wyłącznie ofert przewyższających budżet Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia.

Tagi: