26 stycznia, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Ocena i opis próbek histopatologicznych w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie rozpoznania zeskanowanego obrazu i jego opis oraz zaznaczenie komórek zmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • dorobek naukowy w dziedzinie nauk medycznych poparty minimum 5 publikacjami naukowymi z dziedziny nauk medycznych oraz udziałem w minimum 5 konferencjach naukowych,
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie patomorfologii,
  • doświadczenie w obsłudze programów zarządzających zakładem patomorfologii,

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 02.02.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyki Consilio Sp. z o.o., ul. ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Zatrudnienie osoby wybranej w wyniku niniejszego postepowania nastąpi po wyrażeniu zgody przez NCBiR na włączenie tej osoby do realizacji projektu. W przypadku uzyskania odmowy ze strony NCBiR, Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania i niepodpisania umowy dot. wykonanie przedmiotu zlecenia.

Tagi: