19 stycznia, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę 2 mikroskopów do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym polu dla Diagnostyki Consilio Sp. z o.o.

Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 2 mikroskopów do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym polu spełniających następujące wymagania techniczne:

 

1. Mikroskop 1: 1 sztuka
Mikroskop do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym polu.
Możliwość rozbudowy o prostą polaryzację.
Obiektywy o powieszeniach: 4x, 10x, 20x, 40x klasy min. plan-achromat.
Okular o polu widzenia 22 – 2 sztuki
Oświetlenie typu LED – odpowiednik halogenu o mocy ok. 30 W.
Nasadka ergonomiczna z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół i kąt nachylenia tubusa okularowego.
Nisko położony stolik: ustalanie płaszczyzny ostrości za pomocą ruchu rewolwerem.
Stolik z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej (prawy).
Nasadka dwuokularowa z okularami o powiększeniu 10x, przynajmniej jeden okular z korekcją dioptryjną.
Mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności.
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

 

2. Mikroskop 2: 1 sztuka
Mikroskop do światła przechodzącego do obserwacji w jasnym polu.
Możliwość rozbudowy o prostą polaryzację.
Obiektywy o powieszeniach: 2,5x, 10x, 20x, 40x klasy min. plan-achromat.
Okular o polu widzenia 22.
Oświetlenie typu LED – odpowiednik halogenu o mocy ok. 30 W.
Nasadka ergonomiczna z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół i kąt nachylenia tubusa okularowego.
Nisko położony stolik: ustalanie płaszczyzny ostrości za pomocą ruchu rewolwerem.
Stolik z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej (prawy).
Nasadka dwuokularowa z okularami o powiększeniu 10x, przynajmniej jeden okular z korekcją dioptryjną.
Mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności.
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

 

Sposób i termin składania ofert

Ofertę zawierającą:

1. dane Oferenta, nazwę (firmę), siedzibę, adres, NIP, REGON, dane do kontaktu,
2. markę/model/ oferowanego mikroskopu wraz z opisem technicznym oferowanego urządzenia,
3. cenę jednostkową brutto mikroskopu – dla każdego z mikroskopów osobno. Cena powinna uwzględniać cenę urządzenia brutto oraz koszt dostawy urządzenia do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w umowie, na terytorium Polski,
4. termin dostawy licząc od dnia podpisania umowy,
5. termin ważności oferty,

należy przesłać do 30.01.2018 r, do godziny 14.00, na adres e-mail: jolanta.kolodziejczyk@diag.pl.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

Kryterium wyboru oferty: Cena 100% dla każdego z mikroskopów osobno.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, jednocześnie zastrzega możliwość zakupienia tylko jednego lub obu wskazanych powyżej mikroskopów. W przypadku uzyskania wyłącznie ofert przewyższających budżet Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia.

Tagi: