25 marca, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Stanowisko: Specjalista ds. badań w dziedzinie histopatologii

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Cosnilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zakresie:

  • ocena i opis obrazów histopatologicznych w odniesieniu do trenowania i poprawności pracy AI,
  • prowadzenie badan i prac rozwojowych dotyczących zakresu danych histopatologicznych mających wpływ na uczenie maszynowe w kontekście automatycznej diagnozy.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 13 miesięcy podzielone na 2 zadania realizacji projektu.

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 80, umowa zlecenie/kontrakt.

Wymagania dotyczące oferenta:

  1. Wykształcenie: lekarz medycyny,

  2. Minimum w trakcie Specjalizacja z histopatologii.

  3. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.

  4. Doświadczenie w realizacji badań (minimum 3 publikacje lub 3 projekty badawcze).

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 28.03.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. W ofercie należy potwierdzić spełnianie wymagań wskazanych w zamówieniu (wymagane CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie) oraz wskazać należy oczekiwane (oferowane przez oferenta) wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę pracy.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Tagi: