25 marca, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Stanowisko: Starszy specjalista technologiczny ML

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Cosnilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A.

Przedmiotem Zamówienia jest :

Przeprowadzenie badań dotyczących rozpoznawania obrazów histopatologicznych, opracowywanie oraz implementacja wydajnych obliczeniowo algorytmów wizji komputerowej na potrzeby zadania automatycznej diagnozy skanów histopatologicznych. W ramach projektu rozwijane będzie istniejące oprogramowanie w wersji laboratoryjnej. Poza stosowaniem uczenia maszynowego do rozwiązania przedstawionego problemu kandydat będzie też odpowiedzialny za opracowanie API predykcji na klastrze obliczeniowym.

Przeprowadzenie badań i opracowanie modułu komitetów głębokich sieci neuronowych, operujących na różnych powiększeniach skanów tkanek, z uwzględnieniem silnego niezbalansowania danych, jak również danych odstających, w celu rozpoznawania obszarów zawierających zmiany nowotworowe wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu oraz moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 miesięcy od podpisania umowy podzielone na 2 zadania.

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 160, umowa zlecenie (umowa o pracę). Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia kilku osób na łączną miesięczną liczbę godzin 160, stanowiących sumę godzin z wszystkich umów dotyczących zamówienia.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w Matematyce, Informatyce, Fizyce lub kierunku pokrewnym
  • znajomość języka Python,
  • przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego
  • przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w implementacji API
  • przynajmniej pięć lat doświadczenia jako programista
  • znajomość dobrych praktyk programistycznych, w szczególności wzorców projektowych i doświadczenie w testowaniu oprogramowania
  • znajomość algorytmów uczenia maszynowego, w szczególności głębokich sieci konwolucyjnych

Preferowane:

  • doświadczenie teoretyczne lub praktyczne w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego w medycynie lub biologii.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena jednej godziny pracy.

Oferty zawierające CV, oferowaną liczbę godzin pracy w miesiącu oraz oczekiwaną stawkę za godzinę pracy w kwocie brutto brutto prosimy składać do dnia 28.03.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Tagi: