19 lutego, 2021

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego w projekcie pn. „System wspomagania diagnozy lekarskiej przy zastosowaniu mechanizmów sztucznej inteligencji”.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61A:

Stanowisko: Ekspert technologiczny – projektowanie systemów informatycznych w medycynie i analiza obrazów.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zakresie:

Faza 1:
Opracowanie procesu przygotowania skanów histopatologicznych w celu ich dostosowania do formatu obsługiwanego przez środowisko przetwarzania obrazów (konwersja formatów, reprocessing).
Rozbudowa modelu mechanizmu umożliwiającego anotacje skanów histopatologicznych bioptatów tkanek.
Rozbudowa modelu bazodanowego umożliwiającego przechowywanie skanów histopatologicznych wraz z metadanymi.
Koordynacja zespołu realizującego zadania związane z przetwarzaniem obrazu i zapewnienie integracji z generyczną częścią systemu

Faza 2:
Implementacja mechanizmów konwersji diagnozy histopatologicznej do formatu modelu MDF w oparciu o opracowaną metodykę z zakresu inżynierii wiedzy.
Implementacja komponentu wprowadzania diagnozy w formacie modelu MDF w zakresie zdjęć histopatologicznych dla nowotworów stercza, sutka i płuca.
Integracja komponentu z generycznym systemem wspomagania diagnozy lekarskiej.
Koordynacja zespołu realizującego zadania związane z przetwarzaniem obrazu i zapewnienie integracji z generyczną częścią systemu.

Faza 3:

Implementacja silnika wnioskowania w oparciu o opracowane modele wnioskowania dla obrazów histopatologicznych.
Opracowanie i implementacja mechanizmów rozpoznawania i klasyfikacji obrazów (skanów histopatologicznych) w dedykowanym środowisku obliczeniowym.
Integracja mechanizmu klasyfikacyjnego obrazów histopatologicznych z generycznym systemem wspomagania diagnozy.
Koordynacja zespołu realizującego zadania związane z przetwarzaniem obrazu i zapewnienie integracji z generyczną częścią systemu

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 33 miesiące podzielone na 3 fazy realizacji projektu po 11 miesięcy w każdej fazie:

Faza I od 01.10.2021 do 31.08.2022
Faza II od 01.01.2023 do 30.11.2023
Faza III od 01.04.2024 do 28.02.2025

Zamówienie zostanie udzielone o ile Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie projektu ze środków NCBR. Kolejne fazy będą realizowane o ile NCBR wyrazi zgodę na ich realizacje.

Liczba godzin i rodzaj umowy: przewidywana miesięczna liczba godzi 40, umowa zlecenie/kontrakt.

Wymagania dotyczące oferenta:

1. Wykształcenie: doktorat z nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,

2. Doświadczenie (udokumentowane publikacjami w czasopismach i na konferencjach międzynarodowych) w zakresie :

  • projektowania i realizacji systemów informatycznych w medycynie – diagnostyka i wspomaganie leczenia pacjentów,
  • realizacji zadań w projektach badawczych i rozwojowych związanych z integracją heterogenicznych źródeł danych,
  • projektowania systemów informatycznych wspierających zaawansowane modele wnioskowania i analizy danych (w tym systemy ekspertowe)
  • realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z zewnętrznych źródeł danych
  • projektowania i realizacji systemów informatycznych bazujących na danych z medycznych urządzeń diagnostycznych

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 24.02.2021, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. W ofercie należy potwierdzić spełnianie wymagań wskazanych w zamówieniu (wymagane CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie) oraz wskazać należy oczekiwane (oferowane przez oferenta) wynagrodzenie brutto brutto za 1 godzinę pracy.

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu. Kolejne fazy będą realizowane o ile NCBR wyrazi zgodę na ich realizacje.

Tagi: