23 grudnia, 2016

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań i opracowanie modułu przetwarzania niskopoziomowego, poprawy jakości sygnału oraz ekstrakcji cech rzadkich wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu używanego do prac naukowych i eksperymentalnych (najszybszy czas implementacji) oraz moduł tensorowej reprezentacji danych histopatologicznych oraz klasyfikatorów bazujących na dekompozycji tensorów wzorcowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu dla projektu pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie:

1. modułu przetwarzania niskopoziomowego, poprawy jakości sygnału oraz ekstrakcji cech rzadkich wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu używanego do prac naukowych i eksperymentalnych (najszybszy czas implementacji),

2. moduł tensorowej reprezentacji danych histopatologicznych oraz klasyfikatorów bazujących na dekompozycji tensorów wzorcowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu,

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • Ukończone studia magisterskie z dziedziny informatyki, fizyki, matematyki lub pokrewne. Tematyka pracy dyplomowej związana z przetwarzaniem i analizą danych.
  • Przynajmniej jedna publikacja naukowa.
  • Umiejętność programowania w co najmniej dwóch z wymienionych języków: C++, Java, Python, C#.
  • Znajomość co najmniej jednego środowiska do obliczeń naukowych/statystycznych (Matlab/Scilab, Mathematica, Statistica, numpy, R).

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Oferty prosimy składać do dnia 28.12.2016, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Tagi: