23 grudnia, 2016

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zadania: Kierownik medyczny projektu-histopatolog oceniający i opisujący próbki w projekcie pt. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest kierowanie zespołem medycznym, przeprowadzenie oceny i opisu próbek histopatologicznych oraz udzielenie konsultacji na etapie opracowywania bazy danych i prototypu w projekcie pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”:

1. kierowanie zespołem medycznym projektu;

2. konsultacje histopatologiczne dotyczące opracowania oprogramowania – bazy danych.

3. wykonanie rozpoznania zeskanowanego obrazu i jego opis oraz zaznaczenie komórek zmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego,

4. konsultacje histopatologiczne dotyczące opracowania oprogramowania – prototypu.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 33 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • minimum doktorat z dziedziny nauk medycznych,
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie patomorfologii,
  • minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
  • doświadczenie w obsłudze programów zarządzających zakładem patomorfologii,
  • doświadczenie w projektowaniu/opiniowaniu/wdrażaniu programów obsługujących zakład patomorfologii.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Oferty prosimy składać do dnia 28.12.2016, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Tagi: