23 grudnia, 2016

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa zadania: Kierowanie zespołem badawczym oraz przeprowadzenie badań i opracowanie modułu komitetów klasyfikatorów operujących na dużych zbiorach niezbalansowanych danych wieloklasowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu oraz moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej oraz przeprowadzenie konsultacji w trakcie tworzenia prototypu w zakresie zastosowania w nim wyników prac badawczych dla projektu pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

Przedmiotem Zamówienia jest kierowanie zespołem badawczym oraz przeprowadzenie badań i opracowanie:

1. moduł komitetów klasyfikatorów operujących na dużych zbiorach niezbalansowanych danych wieloklasowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu;

2. moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej;

3. przeprowadzenie konsultacji w trakcie tworzenia prototypu w zakresie zastosowania w nim wyników prac badawczych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania dotyczące oferenta:

  • Minimum doktorat z dziedziny informatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej.
  • Minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie przetwarzania i analizy danych udokumentowane publikacjami naukowymi.
  • Udział w przynajmniej jednym projekcie badawczym związanym z przetwarzaniem i analizą danych, w tym analizą obrazów dla potrzeb medycyny.
  • Praktyczna znajomość algorytmów i oprogramowania dla przetwarzania i analizy danych oraz umiejętność rozwijania i implementacji algorytmów analizy danych (data mining), klasyfikacji i sztucznej inteligencji.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Oferty prosimy składać do dnia 28.12.2016, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.

Tagi: