Zapytanie ofertowe – Technological Expert SIAMESE


Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Technological Expert SIAMESE  w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

 

Przedmiotem Zamówienia jest :

przeprowadzenia badań nad opracowaniem systemu automatycznej diagnozy medycznej w oparciu skany histopatologiczne narządów stercza oraz sutka. W szczególności badania będą obejmować zaprojektowanie architektury wykorzystującej zespoły głębokich sieci neuronowych, w szczególności sieci bliźniacze typu Siamese, trenowane również w trybie aktywnego uczenia, operujące na skanach tkanek w różnej skali, w celu efektywnej detekcji obszarów zawierających zmiany nowotworowe wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu używanego do prac naukowych i eksperymentalnych. Opracowanie modułu decyzyjnego umożliwiającego automatyczne stawianie diagnoz medycznych w oparciu o podane na wejściu skany histopatologiczne narządów stercza oraz sutka wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie (umowa o pracę).

 

Wymagania:

– minimum doktorat w Matematyce, Informatyce, Fizyce lub kierunku pokrewnym

– minimum 15 lat doświadczenia naukowego popartego publikacjami

– minimum 10 lat doświadczenia w prowadzeniu i realizowaniu projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych
– znajomość dobrych praktyk programistycznych,
– biegła znajomość mechanizmów uczenia maszynowego,

Preferowane:

– doświadczenie praktyczne w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego w medycynie lub biologii.

 

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena jednej godziny pracy.

 

Oferty zawierające CV, oferowaną liczbę godzin pracy w miesiącu oraz oczekiwaną stawkę za godzinę pracy w kwocie brutto brutto prosimy składać do dnia 14.12.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.