Zapytanie ofertowe – Senior machine learning engineer GAN


Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Senior machine learning engineer GAN w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

 

Przedmiotem Zamówienia jest :

opracowywanie oraz implementacja wydajnych obliczeniowo algorytmów wizji komputerowej na potrzeby zadania automatycznej diagnozy skanów histopatologicznych. W ramach projektu rozwijane będzie istniejące oprogramowanie w wersji laboratoryjnej. Poza stosowaniem uczenia maszynowego do rozwiązania przedstawionego problemu kandydat będzie też odpowiedzialny za opracowanie API predykcji na klastrze obliczeniowym.

Przeprowadzenie badań i opracowanie modułu komitetów głębokich sieci neuronowych, w tym GAN, operujących na różnych powiększeniach skanów tkanek, z uwzględnieniem silnego niezbalansowania danych, jak również danych odstających, w celu rozpoznawania obszarów zawierających zmiany nowotworowe wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu oraz moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej. Opracowanie oraz przeprowadzenie badań modułu decyzyjnego umożliwiającego automatyczne stawianie diagnoz medycznych w oparciu o podane na wejściu skany stercza oraz sutka wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu wraz z przeniesieniem praw autorskich do wyników badań powstałych w trakcie realizacji zlecenia.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie (umowa o pracę).

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe w Matematyce, Informatyce, Fizyce lub kierunku pokrewnym
– znajomość języka Python,
– przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego
– przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w implementacji API
– przynajmniej pięć lat doświadczenia jako programista
– znajomość dobrych praktyk programistycznych, w szczególności wzorców projektowych i doświadczenie w testowaniu oprogramowania
– znajomość algorytmów uczenia maszynowego, w szczególności głębokich sieci konwolucyjnych

Preferowane:

– doświadczenie teoretyczne lub praktyczne w stosowaniu algorytmów uczenia maszynowego w medycynie lub biologii.

 

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena jednej godziny pracy.

 

Oferty zawierające CV, oferowaną liczbę godzin pracy w miesiącu oraz oczekiwaną stawkę za godzinę pracy w kwocie brutto brutto prosimy składać do dnia 14.12.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.