Zapytanie ofertowe – Histopatolog


Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Histopatolog oceniający i opisujący próbki w projekcie  pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji”.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie oceny i opisu próbek histopatologicznych oraz udzielenie konsultacji na etapie opracowywania bazy danych i prototypu w projekcie pn. „System automatycznej diagnozy raka prostaty i raka sutka działający w oparciu o analizę obrazów i wnioskowanie z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

  1. konsultacje histopatologicznedotyczące opracowaniaoprogramowania – bazy danych.
  2. wykonanie rozpoznaniazeskanowanego obrazu i jegoopis oraz zaznaczenie komórekzmienionych chorobowo zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wynikającymi prowadzonego procesu badawczego,
  3. konsultacje histopatologiczne dotyczące opracowania oprogramowania.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 26 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie (umowa o pracę).

 

Wymagania dotyczące oferenta:

  • Wykształcenie wyższe medyczne (doktorat z dziedziny nauk medycznych będzie dodatkowo punktowany),
  • specjalizacja z zakresu patomorfologii,
  • minimum 5 letnie doświadczenie,

 

Miejsce wykonywania zlecenia: siedziba Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena jednej godziny pracy (w pierwszej kolejności wybierane będą osoby które zaoferują najniższą stawkę godzinową), przy czym w sytuacji uzyskania ofert równoważnych cenowo, Zamawiający wybierze osoby o wyższym stopniu naukowym.

 

Oferty zawierające CV, oferowaną liczbę godzin pracy w miesiącu oraz oczekiwaną stawkę za godzinę pracy w kwocie brutto brutto prosimy składać do dnia 13.12.2019, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na realizację projektu.