Cytodiagności


Jesteśmy największym laboratorium histopatologicznym w Polsce. Współpracujemy z ośrodkami medycznymi w całej Polsce. Nieustannie rozwijamy naszą działalność inwestując w zespół cytodiagnostów.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y współpracą:
Tel: 42 633 90 24
e-mail: sekretariat.consilio@diag.pl