Kontrola jakości


W Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO wprowadzono procedury zapewnienia jakości dotyczące całego procesu od pobrania materiału tkankowego do postawienia ostatecznej diagnozy.

Podstawowym dokumentem określającym m.in. zasady przygotowania materiałów do badań, instrukcje kodowania kodami paskowymi, obsługi systemu informatycznego oraz opisy procedur medycznych stosowanych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO i związanych z wykonaniem badań, są ”Zasady współpracy”, będące załącznikiem do umowy świadczenia usług.

Stosowane są także wewnętrzne i zewnętrzne systemy kontroli jakości.

Zewnętrzna kontrola jakości

  1. Okresowe kontrole Oddziałów Wojewódzkich NFZ w zakresie warunków realizacji umów na wykonywanie profilaktycznych badań cytologicznych.
  2. Okresowe Kontrole Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka szyjki macicy.
  3. Rada Medyczna sprawująca stały nadzór merytoryczny nad stosowanymi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO procedurami medycznymi. Każde zarejestrowane odstępstwo od ustalonych procedur postępowania i oceny omawiane jest przez zespół lekarzy i radę medycznej

 

Wewnętrzna kontrola jakości

  1. Comiesięczna krzyżowa kontrola wyników badań, 2-3% diagnoz jest weryfikowana przez innego specjalistę patomorfologa.
  2. Opracowane i stosowane „Zasady współpracy” – opis procedur medycznych wykonywanych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO, przygotowane według zaleceń Polskiego Towarzystwa Patologów według wytycznych WHO.