Wypożyczenia preparatów i bloczków


Wszystkim naszym pacjentom i klientom zapewniamy możliwość wypożyczania dokumentacji medycznej tj. gotowych preparatów i bloczków parafinowych. O wypożyczenie materiałów może zwrócić się pacjent, jego lekarz prowadzący lub podmiot leczniczy, w którym odbywa się leczenie.

Prośba o wypożyczenie musi mieć formę pisemną i zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta
  • numer PESEL
  • numer badania/skierowania
  • dokładny adres wysyłki (ulica, numer domu, miejscowość z kodem pocztowym, imię i nazwisko osoby kontaktowej z numerem telefonu)
  • czytelny podpis pacjenta lub pieczątkę i podpis lekarza prowadzącego

Formularz można pobrać TUTAJ

Po wypełnieniu i podpisaniu skan formularza można przesyłać drogą e- mailową wypozyczenia@diag.pl, faxem na numer 42/ 633 93 94,  przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Jeżeli prośbę kieruje Instytucja / Zakład, formularz winien zawierać pieczątkę i podpis lekarza wnioskującego o wydanie preparatów lub bloczków.

Więcej informacji: tel.  42 633 93 28,  kom. 607-301-644

Czas realizacji wydania wynosi do 14 dni.  Do wydania dokumentacji medycznej (preparaty/bloczki) konieczny jest dowód osobisty ewentualnie upoważnienie dla osoby odbierającej.

Wzór upoważnienia można pobrać  TUTAJ