Pomoc w obsłudze systemu informatycznego


Email: pomoc.consilio@diag.pl

St. Spec. ds. IT Robert Jędrzejczyk
tel. 663 680 193

Marcin Pacucha
tel. 663 680 227