Kierownik Zakładu Patomorfologii


dr n. med. Agnieszka Nawrocka – Kunecka – Kierownik Zakładu Łódź

Sekretarz Kierownika Zakładu tel. 601 190 307