Baza Wiedzy


 

 1. badania histochemiczne – badanie histopatologiczne preparatu po wykonaniu reakcji chemicznej w tkankach, której wynikiem jest powtarzalna reakcja barwna tkanek i komórek;
 2. badania immunohistochemiczne – badanie histopatologiczne lub cytologiczne preparatu lub rozmazu po wykonaniu reakcji immunologicznej w tkankach opartej o reakcję antygen–przeciwciało mające na celu zlokalizowanie antygenu i określenie konkretnej cechy biologicznej komórki lub tkanki;
 3. badanie makroskopowe materiału tkankowego – opis materiału tkankowego pobranego od pacjenta, pobranie z niego wycinków wraz z umieszczeniem ich w kasetce;
 4. badanie mikroskopowe materiału cytologicznego (badanie cytologiczne) – badanie rozmazu cytologicznego w mikroskopie świetlnym lub za pomocą obrazu wirtualnego wraz z opisem i ustaleniem rozpoznania patomorfologicznego;
 5. badanie mikroskopowe materiału tkankowego (badanie histopatologiczne) – badanie preparatu histopatologicznego w mikroskopie świetlnym lub za pomocą obrazu wirtualnego wraz z opisem i ustaleniem rozpoznania patomorfologicznego;
 6. badanie śródoperacyjne – ocena makroskopowa lub mikroskopowa materiału tkankowego wykonywana w trakcie zabiegu operacyjnego pacjenta;
 7. badanie pośmiertne (autopsyjne) – badanie makroskopowe zwłok lub mikroskopowe materiału tkankowego pobranego ze zwłok, wraz z ustaleniem rozpoznania patomorfologicznego oraz określeniem przyczyny zgonu;
 8. materiał cytologiczny (komórkowy) – pobrany od pacjenta płyn z jam ciała, materiał biologiczny uzyskany z biopsji cienkoigłowej, rozmaz, wymaz, wydzieliny, popłuczyny, odbitki, mocz;
 9. materiał tkankowy – pobrany od pacjenta narząd lub tkanka;
 10. ocena mikroskopowa materiału cytologicznego skryningowego (badanie cytologiczne skryningowe) – badanie rozmazu cytologicznego w mikroskopie świetlnym lub za pomocą obrazu wirtualnego z materiału pobranego z szyjki macicy wraz z opisem i ustaleniem rozpoznania patomorfologicznego;
 11. ocena mikroskopowa materiału cytologicznego skryningowego metodą reskryningu – powtórne badanie mikroskopowe losowo wybranych rozmazów cytologicznych (co najmniej co dziesiąty rozmaz cytologiczny);
 12. pobranie materiału cytologicznego do oceny mikroskopowej – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) – wykonanie aspiracji materiału cytologicznego zmiany wyczuwalnej palpacyjnie wraz z wykonaniem rozmazu i jego utrwaleniem lub biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) – wykonanie aspiracji materiału cytologicznego zmiany wyczuwalnej palpacyjnie pod kontrolą technik obrazowych (ultrasonograficznych, radiologicznych, tomografii komputerowej) wraz z wykonaniem rozmazu i jego utrwaleniem, pobranie wymazów, zeskrobin, płynów;
 13. preparat histopatologiczny – ułożone na szkiełku podstawowym zabarwione skrawki wycinka wykonane z bloczka parafinowego w sposób umożliwiający ocenę mikroskopową oznaczone trwałym numerem umożliwiającym identyfikacje pacjenta;
 14. rozmaz cytologiczny – rozprowadzony na szkiełku podstawowym materiał cytologiczny pobrany od pacjenta, utrwalony i zabarwiony;
 15. rozpoznanie patomorfologiczne – podpisany (autoryzowany) przez jednego lub więcej lekarzy patomorfologów wynik badania patomorfologicznego wynikający z oceny makroskopowej i mikroskopowej przy uwzględnieniu dostępnych danych klinicznych, wyników badań histochemicznych, immunohistochemicznych, molekularnych oraz w określonych przypadkach zawierający ocenę czynników predykcyjnych i prognostycznych ocenianych tymi metodami;
 16. bloczek parafinowy – zatopiony w parafinie jeden lub więcej wycinków pobranych w trakcie badania makroskopowego;
 17. kasetka – plastikowy pojemnik, w którym umieszczony jest jeden lub kilka wycinków, oznaczony trwałym numerem umożliwiającym identyfikację pacjenta;
 18. wycinek – fragment narządu albo tkanki pobranej od pacjenta albo ze zwłok.