Marzec 1, 2018

Aktualności

Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Przeprowadzenie badań i opracowanie modułu komitetów klasyfikatorów operujących na dużych zbiorach niezbalansowanych danych wieloklasowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu oraz moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej dla projektu  pn. „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”

Projekt „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” dotyczy opracowania innowacyjnego prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych służącego wykonywaniu automatyczego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych. Proces zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Diagnostyka Consilio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Kosynierów Gdyńskich 61a, 93-357 Łódź.

 

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań i opracowanie:

 

  1. Moduł komitetów klasyfikatorów operujących na dużych zbiorach niezbalansowanych danych wieloklasowych wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej, napisanym w języku wysokiego poziomu;
  2. Moduł uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU wraz z raportem końcowym zawierającym dokładny opis oraz wyniki testów, jak również prototypowym kodem rozwiązania w wersji laboratoryjnej.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Wymagania dotyczące oferenta:

  • Ukończone studia magisterskie z dziedziny informatyki, fizyki, matematyki lub pokrewne. Tematyka pracy dyplomowej związana z przetwarzaniem i analizą danych.
  • Przynajmniej jedna publikacja naukowa.
  • Umiejętność programowania w co najmniej dwóch z wymienionych języków: C++, Java, Python, C#.
  • Znajomość co najmniej jednego środowiska do obliczeń naukowych/statystycznych (Matlab/Scilab, Mathematica, Statistica, numpy, R).

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

 

Oferty prosimy składać do dnia 08.03.2018, do godziny 10.00, na adres mailowy projekt.diag@diag.pl lub osobiście w Biurze Projektu Diagnostyka Consilio Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków.

Tagi: