Informacja o wyniku


Informacje dotyczące wyniku badań udostępniane są:

  1. na stronie https://zlecenia.consilio.pl – tylko dla Kontrahentów posiadających dostęp do systemu
  2. telefonicznie pod numerem: 42 633 93 28
  3. Kontakt dla lekarzy:

dr n. med. Paweł Stawerski – Lekarz specjalista patomorfolog
tel. 601 241 143, e-mail: pawel.stawerski@diag.pl

UWAGA.  Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009.76.641) nie udostępniamy przez telefon informacji o pacjencie oraz treści wyników badań.

Przekazywane informacje o wynikach przez telefon są ograniczone wyłącznie do informacji  na temat dostępności wyniku bądź etapu na jakim znajduje się badanie.